Llista provisional d'admesos i exclosos al procés de selecció de la plaça de Secretari/a Interventor/a Interí/na (primera i segona convocatòria)

Dilluns, 25 de gener de 2021 a les 00:00

S'aprova la llista provisional  d’aspirants admesos i exclosos al procés de selecció de la plaça de Secretari/a Interventor/a Interí/na (primera i segona convocatòria).

Es dóna un termini de 10 dies hàbils per tal de presentar esmenes i possibles reclamacions.

Es fa pública la designació dels membres del tribunal així com la data de la prova pràctica (9 de febrer de 2021 a les 10,30 h) i  i entrevista personal als aprovats (11 de febrer de 2021 de les 9:00 a les 14:00 h)

Darrera actualització: 25.01.2021 | 21:20