Llista provisional d'admesos i exclosos borsa de treball per cobrir de forma interina el personal subaltern (assimilat Grup E)

Dijous, 17 de desembre de 2020 a les 00:00

S'aprova la llista provisional  d’aspirants admesos i exclosos per participar en el procés selectiu de la borsa de treball per a cobrir futures vacants i/o substitucions de personal subaltern (Assimilat a Grup E).

Es dóna un termini de 10 dies hàbils per tal de presentar esmenes i possibles reclamacions. Finalitza el termini el dia 4 de gener de 2020

Es fa pública la designació dels membres del tribunal així com la data de l'exercici de català i de valoració dels mèrits i entrevista personal

Darrera actualització: 17.12.2020 | 13:05