Llista provisional d'admesos i exclosos procés de selecció amb caràcter urgent mitjançant concurs oposició per cobrir la plaça de tècnic/a mitjà de recursos humans

Dimecres, 16 de desembre de 2020 a les 00:00

S'aprova la llista provisional  d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció amb caràcter urgent mitjançant concurs oposició per cobrir la plaça de tècnic/a mitjà de recursos humans (A2)

Es dóna un termini de 5 dies hàbils per tal de presentar esmenes i possibles reclamacions. Finalitza el termini el dia 23 de desembre de 2020

Es fa pública la designació dels membres del tribunal així com la data de l'exercici de català, proves selectives i entrevista personal. 

 

Darrera actualització: 16.12.2020 | 12:35