Procés de selecció per una plaça d'encarregat de Brigada - Categoria C1

Divendres, 16 de juny de 2023 a les 00:00

Encarregat/da de la brigada municipal d’obres i serveis

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL:

  • Nombre de llocs de treball: 1
  • Grup de Classificació: C1
  • Naturalesa: Laboral fixe 
  • Jornada: Complerta (100%), 37,5 hores/setmana
  • Total retribució bruta: 28.000,00 euros bruts/anuals per l’any 2023. 

L'objectiu fonamental del lloc de treball és coordinar l'activitat de la brigada municipal, assignant i supervisant les tasques de les persones que en depenen, tot garantint la consecució dels resultats esperats d'acord amb les directrius de superior jeràrquic. 

El termini de presentació de sol·licitud és el 10 de juny de 2023.

Darrera actualització: 24.08.2023 | 14:06