Puntuació final del procés selectiu de 3 places de categoria A2 – Mestre d'educació infantil

Dijous, 15 de juny de 2023 a les 02:00

Puntuació final lloc del procés selectiu per a l’accés a plantilla de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola corresponent a l’oferta extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal, procés selecció 2A2MEI, mitjançant concurs de mèrits, per proveir 3 places de categoria tècnic/a mitjà/na – mestre d’educació infantil del grup de classificació A, sots grup A2, de la plantilla de personal laboral fixe de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

Darrera actualització: 15.06.2023 | 13:56