Puntuació final del procés selectiu d'una plaça de categoria C1 – Tècnic d'Educació infantil

Dijous, 15 de juny de 2023 a les 01:00

Puntuació final lloc del procés selectiu per a l’accés a plantilla de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola corresponent a l’oferta extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal, procés selecció 5C1TEI, mitjançant concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de categoria tècnic/a – tècnic/a d’educació infantil del grup de classificació C, sots grup C1, de la plantilla de personal laboral fixe de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

Darrera actualització: 19.06.2023 | 13:30