BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR ELS LLOCS DE TREBALL DEL PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 2019-2020.

Divendres, 25 de gener de 2019 a les 00:00

Segon.-  Declarar admesos a participar en la convocatòria d’auxiliar administratiu els aspirants amb registre d’entrada següents:

REGISTRE D'ENTRADA

 

CATALÀ

2371

Exempt

2368

Exempt

2365

No Exempt

2351

Exempt

73

Exempt

71

Exempt

68

No Exempt

53

Exempt

44

No Exempt

25

No Exempt

22

Exempt

19

Exempt

 

Tercer.-  Declarar admesos a participar en la convocatòria de peó de la brigada municipal els aspirants amb registre d’entrada següents:

REGISTRE D'ENTRADA

 

CATALÀ

2368

Exempt

2355

No Exempt

2353

No Exempt

135

No Exempt

122

No Exempt

86

No Exempt

84

No Exempt

68

No Exempt

 

Setè.-  La prova de català es realitzarà el dia 6 de Febrer de 2019 a les 12:30 a la casa Consistorial en cas dels aspirants d’auxiliar administratiu que no estiguin exempts de la prova de català.

La prova de català per als peons de la brigada municipal es realitzarà el mateix dia de l’entrevista.

 

Vuitè- Convocar el tribunal el dia 7 de Febrer de 2019 per la valoració dels mèrits de cada aspirant i la realització de les entrevistes en el cas que el tribunal ho decideixi als aspirants de millor puntuació el dilluns 11 de febrer de 2019 de 9:00 a 14:00 en l’ordre que surti establert a l’acta del tribunal.

Darrera actualització: 25.01.2019 | 11:58