GUARDIOBÚS: un nou servei gratuït de transport públic per a veïns i veïnes amb mobilitat reduïda

Dijous, 29 de desembre de 2022 a les 13:00

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola anuncia aquest nou servei que ha de servir per cobrir necessitats bàsiques de desplaçament per anar als nuclis de Sant Salvador i El Calvet.

Aquest té com a objectiu donar resposta a les necessitats que tenen les persones amb problemes de mobilitat per accedir als serveis bàsics a causa de les característiques geogràfiques i infraestructurals del nostre municipi, així com pel progressiu envelliment de la població. Amb tot, les persones grans són el col·lectiu més afectat per aquesta situació.

D'aquesta manera, l'Ajuntament pretén evitar l'aïllament social de les veïnes i veïns del municipi i que, al mateix temps, aquests puguin continuar vivint al seu domicili o a allà on desitgin.

El Guardiobús està adreçat a persones majors de 65 anys o amb dificultats de moviment acreditades. Es garanteix d'aquesta manera un servei de transport per tasques de necessitat tals com comprar aliments, anar al Centre d'Atenció Primària, anar a Correus, etc.

En cap cas es tracta d'un transport general diari, sinó que el seu ús ha de ser, exclusivament, per a desplaçaments puntuals.

Característiques del servei:

  • Horari de dilluns a divendres no festius: De les 10.45 h a les 13 h i de les 14 h a les 18 h.
  • Topall màxim de 8 desplaçaments al mes i persona.
  • S'ha de sol·licitar el servei amb una antelació mínima de 3 dies hàbils a serveis socials de l'Ajuntament al telèfon 93 835 80 25, extensió 7.
Darrera actualització: 22.12.2022 | 20:00