Ajut municipal per activitats extraescolars esportives pel curs 2022-23

Dilluns, 19 de setembre de 2022 a les 13:00

S’obre el termini de presentació de sol·licituds per aquesta ajuda econòmica.

Es tracta d'ajudes individuals a infants de 3 a 16 anys que participen en activitats extraescolars esportives i es troben en una situació socioeconòmica desfavorida. De forma resumida, aquests són els passos més destacats per sol·licitar l'ajut:

Presentació de la sol·licitud:

  • Es pot presentar fins el 14 d’octubre de 2022
  • La documentació, juntament amb l'imprès de la sol·licitud, s'ha de presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Qui ho pot sol·licitar?

  • Infants de 3 a 16 anys que estiguin matriculats en alguna activitat esportiva extraescolar el curs 2022-23
  • Empadronats a Sant Salvador de Guardiola
  • La renda de les famílies sol·licitants no pot superar els llindars màxims establerts *(consultar les bases)

Documentació a presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI/NIE/NIF del sol·licitant i llibre de família.
  • Rebuts pagats (matrícula setembre, octubre i fins data de la presentació de la sol·licitud)
  • Còpia de la llibreta o rebut bancari (on consti número de compte per efectuar ingrés)
  • Fotocòpia dels documents acreditatius dels ingressos dels membres de la unitat familiar (majors de 16 anys)
  • Altres documents no obligatoris si s'escau *(consultar bases)

A l'apartat de documentació (a la dreta de la notícia) trobareu la sol·licitud que heu d'emplenar i presentar. Per a més informació podeu trucar al 93 835 80 25.

Darrera actualització: 05.10.2023 | 11:06