Anàlisis de la qualitat de l'aigua de Sant Salvador

Dilluns, 14 de desembre de 2020 a les 00:00

La Diputació de Barcelona realitza anualment anàlisis i estudis de la qualitat de les aigües de les fonts naturals amb l'objectiu de determinar si són aptes pel consum humà o el reg.

Enguany, al municipi de Sant Salvador s’han analitzat sis mostres d’aigua de la font del Boix, font del Carrer Manresa, font del Calvet, font Nova, font dels Set-Rengs i font Urpina, i que van ser recollides el 2/10/2020.

PARÀMETRES DETERMINATS I CRITERIS DE QUALITAT.

En les fonts naturals s’ha realitzat una anàlisi bàsica que inclou els paràmetres químics següents: Conductivitat a 20 ºC, terbolesa, pH, amoni i nitrat. A més, els índexs microbiològics de referència utilitzats, són: bacteris coliforms, Clostridium perfringens, Enterococ i Escherichia coli.

La qualitat de les aigües de les fonts naturals s’estableix d’acord el RD 140/2003 a l’Annex I. Aquesta norma vigent estableix els paràmetres i valors paramètrics de qualitat de l’aigua de consum humà.

En l’apartat A del RD 140/2003 s’estableix els paràmetres microbiològics, a l’apartat B s’estableixen els paràmetres químics i a l’apartat C trobem els paràmetres indicadors tant del tipus microbiològic com químic. La superació d’algun paràmetre de l’apartat C “ a priori” no implica la seva no aptitud pel consum.

Segons aquesta norma, les aigües es qualifiquen en:

• Aigua no apta pel consum: aquesta qualificació s’atribueix quan els resultats de les anàlisis no acompleixen els criteris mínims de potabilitat (Apartat A i B de l’Annex I).

• Aigua sense garanties sanitària: les fonts no reben cap tipus de tractament desinfectant, no se’n pot garantir la potabilitat continuada i s’atribueix aquesta qualificació quan els resultats de les anàlisi acompleixen els criteris de potabilitat.

AVALUACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS

La mostra d’aigua de la font del Boix i la font Nova compleixen el valor recomanat de tots els paràmetres físico-químics i microbiològics analitzats.

La mostra d’aigua de la font del Carrer Manresa supera el nivell de referència de tots els paràmetres microbiològics analitzats.

La mostra d’aigua de la font del Calvet supera el valor recomanat de recompte d’Escherichia coli, recompte de bacteris coliforms i Clostridium perfringens.

La mostra d’aigua de la font dels set-Rengs supera el valor recomanat de recompte d’Escherichia coli, recompte d’enterococ i recompte de Clostridium perfringens.

La mostra d’aigua de la font Urpina supera el valor recomanat de nitrat. A més no compleix, el nivell de referència de recompte d’Escherichia coli, bacteris coliforms i enterococ.

A més, es poden visualitzar, en el mapa de la província, els resultats de les mostres d’aigua de les fonts naturals, que estan analitzades des de 2016 i que estan georeferenciades, accedint el visor web següent: https://www.diba.cat/fonts-naturals/ .

Darrera actualització: 14.12.2020 | 10:41