Borsa d'aspirants per a contractacions laborals de durada determinada de places de subaltern Grup (E)

Dissabte, 18 de juny de 2022 a les 00:00

A l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola tenim oberta una borsa d'aspirants per a contractacions laborals de durada determinada de places de subaltern grup (E).

Es tracta d'un procés de selecció per tal de cobrir possibles suplències i interinitats del personal subaltern, mitjançant procediment de concurs de mèrits.

Característiques dels llocs de treball:

➡ Treballs de jardineria en via pública, parcs i jardins públics.
➡ Neteja de via pública i equipaments públics.
➡ Reparacions i manteniments en vies públiques i equipaments municipals.
➡ Transport de material municipal o per als serveis municipals.
➡ Manteniment d'equipacions esportives.
➡ Gestió de la piscina municipal.

Darrera actualització: 18.06.2022 | 11:43