Declaració d'estat d'alarma i mesures preventives adoptades des de l'Ajuntament

Diumenge, 15 de març de 2020 a les 00:00

MESURES PREVENTIVES ADOPTADES DES DE L'AJUNTAMENT PER EVITAR EL CONTAGI DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

Seguint el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitaria ocasionada pel COVID-19, el municipi, com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis al ciutadà, entre els quals hi ha el servei de protecció civil, ha de preparar-se per poder garantir la continuïtat en la prestació d’aquests serveis, prèvia determinació de quins són els serveis mínims imprescindibles i, alhora, preservar la salut dels empleats públics. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament s'han dictat les resolucions que consten com a PDF a la present pàgina i que, en resum presenten els següents acords:

1) La prestació de serveis declarats bàsics o estratègics es realitzarà de manera prioritària, mitjançant sistemes no presencials i d’accés remot, amb les següents excepcions:

 1. Guàrdia Municipal. La totalitat dels llocs de treball, seguint sempre les restriccions i normatives establerts pels órgans competents.
 2. Centre de Dia La Masia. El Centre de Dia romandrà tancat. Les actuacions que duran a terme les treballadores i treballadors del centre de dia mentre duri la suspensió temporal de l’activitat del centre seran les estrictament necessàries i amb la finalitat de cobrir el servei d’atenció domiciliaria (SAD) i d’àpats a domicili.
 3. Servei d’Assistència Domiciliària (S.A.D.). Seguint les instruccions donades pels òrgans competents i tenint en compte que es presta des del Consell Comarcal del Bages.
 4. Equips Bàsics de Serveis Socials. Segons ha acordat el Consell Comarcal del Bages i, fins a nova ordre, es realitzaran els treballs preferentment de forma telefònica i seguint les normatives i restriccions corresponents.
 5. Serveis de neteja viària i recollida d’escombraries. El personal de les empreses contractistes i un empleat municipal segons programació que es realitzarà conjuntament amb la regidoria d'equipaments i serveis públics i el cap de la brigada municipal.
 6. Tasques de manteniment municipal Es treballarà en torns, els quals no podran tenir contacte directe entre ells, segons programació que es realitzarà conjuntament amb la regidoria d'equipaments i serveis públics i el cap de la brigada municipal.
 7. Neteja d’edificis. Cada empleat municipal realitzarà les tasques de neteja i desinfecció dels edificis que ja tenia assignades.
 8. Oficina d'Atenció al Ciutadania (OAC) de 9:00 a 13:30 hores en atenció telefònica (93.835.80.25) o telemàtica: www.santsalvadordeguardiola.cat (instància genèrica); ssg.ajuntament@diba.cat

2) Suspensió, inicialment fins el 31 de març de 2020 de les Juntes de Govern Local.

3) Prorrogar 30 dies naturals, tots els terminis en relació amb els expedients administratius en curs següents:

 1. Els terminis dels contractes, de qualsevol naturalesa, sempre que la seva pròrroga sigui indispensable per a la prestació dels serveis públics, donada la situació d’emergència.
 2. Els terminis de presentació d’ofertes, els terminis de requeriment de documentació als proposats adjudicataris i els de formalització, en relació amb tots els contractes en curs.
 3. Els convenis, de qualsevol naturalesa, sempre que el termini sigui essencial, inclòs dins d’aquests, els supòsits d’acceptació de delegació, i sense perjudici de la seva posterior elevació al Ple als efectes de la seva ratificació si s’escau.
 4. Els terminis de presentació i justificació de subvencions i altres instruments anàlegs.
 5. Els contractes laborals i/o nomenaments d’interins.
Darrera actualització: 17.03.2020 | 11:48