ENLLESTIT EL PLA DIRECTOR DE L'ENLLUMENAT

Dilluns, 18 de març de 2019 a les 00:00

Es tracta d'un treball encaminat a millorar la xarxa d'il·luminació pública del municipi

La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla director de l'enllumenat de Sant Salvador de Guardiola, un treball encaminat a millorar la xarxa d'il·luminació pública del municipi, augmentant el seu rendiment i generant un estalvi econòmic i energètic i contribuint d'aquesta manera a la millora del medi ambient. El cost total del conjunt d'actuacions previstes en el Pla és de 974.442 euros.

El Pla parteix de l'inventari de tots els punts de llum del municipi i dels quadres de comandament de les línies elèctriques amb les seves característiques, incloent la revisió del seu estat de conservació. El treball ha estudiat també els nivells d'il·luminació que hi ha als carrers actualment i els que serien desitjables, així com les incidències del reglament d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn de les instal·lacions.

El pla director de xarxes de serveis és una eina de suport a la presa de decisions d'inversió en la millora de les xarxes de titularitat municipal com son l'aigua potable, l'enllumenat públic i el clavegueram. Els treballs inclouen un inventari de la xarxa, una diagnosi sobre el seu estat, propostes de millora amb les característiques tècniques i un pla d'etapes d'inversió de les diverses actuacions a realitzar.

Darrera actualització: 18.03.2019 | 10:55