Informacions del COVID19 en diverses llengües

Dimarts, 17 de març de 2020 a les 00:00

Adjuntem aquest link amb les traduccions a diverses llengües dels materials divulgatius del Canal Salut i audios traduits.

https://gencat-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pcortadah_gencat_cat/Er8VFqrvp0NKkVj0bPdgmBkBwmF3XKoi-pL11swCIwoWZA?e=DZDjzN

Alerta que hi ha alguna informació (sobretot la referent als infants que ha quedat obsoleta).

Darrera actualització: 17.03.2020 | 16:29