Ja tenim aquí els Pressupostos Participatius 2021.

Dijous, 25 de març de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola per aquest any 2021 preveu una partida pressupostària per valor de 15.000 euros, IVA inclòs, per tal que els veïns i veïnes puguin proposar i definir quin destí donar a aquests recursos, de conformitat amb la normativa legal reguladora vigent i la prevista en aquest propi document.

La partida pressupostària es troba consignada dins la partida 42.17100.60901 amb el nom “Espai Públic i Via Verda”

El procediment s'articularà en les següents fases:

Recollida de Propostes: 22-03-2021 al 11-04-2021

En aquesta primera fase demanem a les persones interessades que ens plategin les seves propostes per als Pressupostos Participatius d'enguany.

Com es presenten les propostes?

 • Introduint una nova proposta en aquesta mateixa pàgina web
 • Instància genèrica (Mitjançant la butlleta model habilitada al efecte)
 • Correu electrònic: tenim20000euros@gmail.com (Mitjançant la butlleta model habilitada al efecte)
 • Decidim Sant Salvador de Guardiola

Valoració i filtratge de les propostes: 15-04-2021 al 15-05-2021

La valoració i filtratge de les propostes es realitzarà en 2 fases:

Fase 1. Informes de valoració per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament

Es seguiran els següents criteris:

 • Criteri de viabilitat tècnica. Que el projecte pugui ésser executat a nivell tècnic i urbanístic
 • Criteri de competència de l'Ajuntament
 • Criteri econòmic. No superi l’import pressupostari destinat (15.000€)
 • Criteri de viabilitat de llarg termini. No suposi un cost de manteniment elevat (personal i econòmic) en els anys posteriors.
 • Criteri de sostenibilitat ambiental i respecte als drets humans.

Fase 2. Elecció de les 3 propostes finalistes per part del Consell de la Vila

Votació​: 24-05-2021 al 31-05-2021

Requisits de les persones votants

 • Major de 16 anys
 • Constar al padró municipal
 • Presentar DNI o permís de conduir

Com i on puc votar?

Per la mateixa plataforma Decidim en l'espai habilitat

Presencialment a l'Ajuntament del 24/05/2021 al 31/05/2021 en horari d'atenció al públic de la Oficina d'Atenció al Ciutadà

Presencialment a les urnes al carrer:

 • Dissabte 29 de maig de 2021 de 9 a 13 hores al carrer de la Creu, davant de La Caixa
 • Diumenge 30 de maig de 2021 de 9 a 13 hores a la Plaça del Pi del Calvet

Resultats i seguiment de l'execució: 01-06-2021 al 31-12-2021

Adjuntem Protocol aprovat i cartelleria. 

Darrera actualització: 25.03.2021 | 18:45