L’arxiu municipal de Sant Salvador de Guardiola amplia la seva capacitat

Dimecres, 1 de febrer de 2023 a les 12:00

Durant l'últim trimestre de l'any 2022, l'arxiu municipal de Sant Salvador de Guardiola va adquirir dos mòduls de mobiliari compacte per tal d'ampliar la seva capacitat d'emmagatzematge.

Fins aleshores, el dipòsit d'arxiu comptava amb una prestatgeria fixa que no aprofitava la totalitat de la capacitat de l'espai d'arxiu. Amb aquesta ampliació, s'ha mantingut la prestatgeria fixa instal·lada al perímetre de la sala de dipòsit i s'ha substituït la prestatgeria fixa situada al centre del dipòsit per dos armaris compactes.

Gràcies a la incorporació d'aquests nous mobles i les tasques de reordenament, l'arxiu ha guanyat gairebé 130 metres lineals de capacitat, arribant a una capacitat total de 358,8 metres lineals.

L'arxiu municipal de Sant Salvador de Guardiola forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2018 i compta amb el suport d'una arxivera itinerant.

Aquest servei de l'ajuntament està destinat a l'organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i que són d'utilitat tant per a l'administració municipal com per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Salvador de Guardiola.

Darrera actualització: 02.02.2023 | 13:51