Obert el termini de presentació de sol·licituds de la cinquena convocatòria d'ajuts extraordinaris per a persones en situació de vulnerabilitat per efectes de la Covid-19

Dimarts, 2 de novembre de 2021 a les 00:00

📆 El termini de presentació de les sol·licituds és el dia 16 de novembre

👨‍👩‍👧 Qui ho pot sol·licitar?

L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar ajuts extraordinàris a persones, principalment famílies amb infants a càrrec, empedronades a Sant Salvador de Guardiola que han estat afectades per la situació del Covid-19 i que en el moment de presentar la següent sol·licitud es troben en les següents situacions:

- Que hagin perdut la feina arran del tancament de la seva empresa.
- Que l'empresa on treballen hagi reduït plantilla a partir del 15 de març de 2020 degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara d'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada per la Covid-19.
- Que es trobin en alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser admesa com a equivalent pels Serveis Socials Municipals.

🗒 Quina és la tipologia d'ajuts:

- Lloguer habitatge habitual: per a persones i/o famílies que donada la situació actual tenen dificultats per poder fer front a la despesa del lloguer del seu habitatge habitual. L'ajut de lloguer consistirà amb el pagament íntegre de lloguer amb un màxim de 650 euros a pagar directament al propietari de l'immoble o al sol·licitant, presentant els rebuts al corrent.

- Subministraments habitatge habitual: per a persones i/o famílies que degut a la situació actual tenen dificultats per poder pagar el subministrament bàsic, tant si el tenen al corrent els rebuts com si tenen deutes de rebuts de llum, aigua o gas. L'ajut consisteix en pagaments de rebuts del subministrament bàsic, aigua, llum i gas amb un màxim de 700 euros, pagant directament a l'empresa subministradora o al beneficiari, presentant factura pagada. Les persones que hagin tingut adjudicat l'ajut per subministres amb anteriors convocatòries, i no tinguin deutes pendents directament amb l'empresa subministradora, es tindran en compte els rebuts posteriors del mes de maig del 2021.
 

- Xecs municipals per fer ús als comerços i empreses del municipi: l'ajut consistirà amb un xecs municipals per poder bescanviar als comerços i empreses del poble adherits al programa "xec municipal". L'import de l'ajut serà d'un mínim de 30 euros i un màxim de 150 euros . Les tècniques de serveis socials podran valorar un augment de la quantia en el cas que el sol·licitant no hagi
demanat les altres tipologies d'ajut, amb un màxim de 300 euros.
- Ajut puntual: és un ajut puntal , on contempla les despeses no incloses en les tipologies anteriors. Se'ls atorgarà un únic ajut econòmic entre un mínim de 200 euros i màxim de 600 euros.


💻 Com es sol·licita?

- Telemàticament a la nostra web: www.santsalvadordeguardiola.cat
- Presencialment a les Oficines d'Atenció al Ciutadà en horari d'obertura.

Darrera actualització: 02.11.2021 | 16:06