Prevenció per evitar colònies del Mosquit Tigre

Dijous, 25 de març de 2021 a les 00:00

Amb l’arribada de la calor, el mosquit Tigre torna a proliferar i intenta pondre ous allà on troba el seu hàbitat ideal. Per poder evitar aquestes colònies d’ous i per tan de mosquits al nostre territori us en recordem les mesures més comunes.

Per evitar la posta d’ous del mosquit el més efectiu és eliminar els llocs d’aigua on poden créixer com per exemple les acumulacions d’aigua en recipients que es deixen a la intempèrie. No cal que la reserva d’aigua sigui molt gran perquè el mosquit hi pugui posar els ous i que aquests creixin.

Als domicilis particulars el més efectiu és retirar els recipients que contenen aigua, o neutralitzar-los foradant-los, invertint-los, cobrint-los o canviant-ne l'aigua setmanalment.

Per prevenir la proliferació del Mosquit hi ha més mesures a tenir en compte:

  • Cal buidar i posar sota cobert tots els objectes i contenidors on es pugui acumular aigua (gerros, galledes, cendrers, joguines, plats d'animals domèstics, plats de test, etc), i evitar que s'inundin, per exemple, capgirant-los.
  • En el cas d'elements fixos i objectes que no es poden retirar, s'han de revisar atentament com a mínim dues vegades cada setmana i eliminar-ne qualsevol cúmul d'aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir.
  • En el cas dels plats de test, quan no es puguin retirar cal mantenir-los secs.
  • Els pneumàtics s'han de mantenir secs i sota cobert.
  • En els casos en què es consideri imprescindible tenir alguna mena de recipient amb aigua i a l'exterior, cal que es mantinguin tapats amb una tapa o una tela de mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima).
  • En recipients destapats (per exemple, abeuradors d'animals) cal que l'aigua es renovi dues vegades cada setmana, com a mínim.
  • Les canaleres de recol·lecció d'aigua de les teulades s'han de mantenir netes de restes vegetals. Així mateix, s'ha de fer el manteniment dels embornals dels patis.
  • Cal evitar els forats i les depressions del terra on s'hi pugui acumular aigua, i l'acumulació d'aigua als forats dels arbres (dessecant-los o col·locant-hi algun material inert que tapi el forat, com ara sorra, per evitar que hi entri l'aigua).
  • En el cas concret de les piscines, cal que l'aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquits. Quan estiguin buides, s'han de mantenir del tot eixutes. En el cas de piscines plenes d'aigua, s'han de mantenir en condicions higièniques i sanitàries mitjançant els tractaments de l'aigua adequats per evitar la proliferació de larves de mosquits.
  • Les basses o els estanys també han d'estar en condicions que no suposin un focus de cria per a aquests mosquits.

 

Darrera actualització: 25.03.2021 | 12:16