Sant Salvador de Guardiola en fase d'excepcionalitat per la greu sequera

Dimecres, 1 de març de 2023 a les 09:00

Les restriccions impliquen la reducció d'aigua per a usos agrícoles i industrials, l'ús de la mínima imprescindible per al reg de les zones verdes i la limitació a 230 litres per habitant i dia.

Catalunya entra en una nova fase de sequera que afecta directament a gairebé sis milions de ciutadans de 224 municipis, entre ells, Sant Salvador de Guardiola. L'actuació té en compte el risc de desabastament futur considerant que ens apropem a la primavera amb un volum de reserves molt baix, del 28%.

El govern ho aprova per decret llei després de 25 mesos sense pluges abundants a les capçaleres dels rius. L'objectiu de l'executiu català és donar rang jurídic per agilitzar tràmits per a les actuacions que s'hagin de dur a terme i per dissuadir i penalitzar els possibles incompliments.

En paral·lel, el consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) aprova avui dimecres l'entrada en la fase d'excepcionalitat, després de constatar que l'empitjorament de la situació de les reserves implica adoptar nous canvis per garantir l'abastament d'aigua.

En situació d'excepcionalitat s'estableix una reducció de la dotació d'aigua mitjana de 230 litres per habitant i dia. Aquest cabal inclou activitats econòmiques i comercials.

L'aigua potable per ompliment queda limitat a:

  • El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària.
  • En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants.

L'entrada en l'escenari d'excepcionalitat suposa un pas més en la reducció d'aigua en alguns usos:

  • 40% de reducció de l'aigua per a usos agrícoles. A les granges, l'ús d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Cal utilitzar les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries.
  • 15% de reducció de l'aigua per a usos industrials.
  • Reducció de l'aigua per a usos lúdics: 15% en usos assimilables / 50% en el reg.
  • Prohibició del reg de zones verdes públiques i privades. S'aplicarà el reg de supervivència. Només es permetrà l'aigua per mantenir viu l'arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores amb la mínima quantitat d'aigua indispensable de vuit de la tarda a 8 del matí.
  • Es manté el reg destinat a la pràctica federada de l'esport en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m³ per hectàrea al mes.
  • Prohibició de neteja de carrers amb aigua potable, excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. També es permet la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.
  • Queda prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment.

Aquestes mesures entren en vigor a partir d’avui i poden ser denunciades i sancionades per l’òrgan competent. La durada de la situació d’excepcionalitat dependrà de la meteorologia i de la decisió de l’executiu català de retirar el decret llei.

L’aigua és un bé comú indispensable però escàs. Des de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola demanem responsabilitat i civisme als veïns i veïnes per superar aquest episodi d'excepcionalitat.

 

Per a més informació, consulteu el cartell adjunt.

Darrera actualització: 01.03.2023 | 12:59