Sant Salvador de Guardiola ha finalitzat les obres del Polígon de Salelles

Dissabte, 20 de març de 2021 a les 00:00

Aquestes obres es van iniciar l’estiu de l’any 2020 i aquest mes de març quedaran finalitzades les diverses fases del projecte.

Aquest gran projecte de millora del Polígon prové d’una subvenció a través del Pla de Modernització de Polígons de la Diputació de Barcelona per un cost total aproximat de 224.234,18 euros, del qual un 20% s’ha realitzat per inversió pròpia de l’Ajuntament (aproximadament 190.000 euros). Aquesta subvenció es va atorgar a l’inici de l’any 2019, essent un projecte inicial de l’antic equip de govern. L’objectiu del Pla és millorar la qualitat dels polígons d’activitat econòmica finançant inversions d’alt impacte que permetin transformar-los i, en conseqüència, augmentar la competitivitat de les empreses que s’hi ubiquen, fer-les créixer i crear nous llocs de treball, aconseguint de retruc incrementar el PIB industrial català, situació que es creu necessita pel nostre Polígon Industrial i per donar suport a les empreses que hi treballen en el dia a dia.

Degut a la magnitud del projecte i a l’aturada de l’activitat econòmica derivada de la Covid19, les obres han tingut una durada més llarga de l’esperada, iniciant-se a l’estiu de l’any 2020 i finalitzant en l’actualitat. S’ha dividit el projecte en quatre fases d’execució: Asfaltat, Adequació d’una zona d’aparcament, Instal·lació d’un semàfor a demanda a la carretera i canvi de llums LED als fanals de la zona I del Polígon.

En la primera fase, es va realitzar l’asfaltat de tots els carrers de la zona I del Polígon de Salelles, aprofitant per millorar l’accés d’alguns espais de la zona II, a l’altra banda de carretera, sobretot aquelles més afectades pel trànsit de camions o vehicles de gran tonatge. Aquesta primera actuació es fa realitzar en coordinació amb les empreses per tal d’afectar el mínim possible el funcionament normal de la seva activitat, per això es va aprofitar l’estiu i el període de vacances i tancament d’algunes d’elles.

La segona fase ha suposat l’adequació del pàrquing del costat del Cementiri, instal·lant un espai de càrrega de vehicles elèctrics, millorant l’accés, la lluminària i fent una inversió en zona verda i d’ombra pels vehicles. En aquesta actuació, després de detectar mancances en el clavegueram no previstes en el projecte inicial, s’ha augmentat la inversió i hem connectat correctament el sistema de clavegueram, així evitant haver de fer una obra posterior a l’actual.

La tercera fase ha consistit en la instal·lació d’un semàfor a demanda que connecta dels dues zones d’estacionament d’autobusos, així com el repintat de tota la zona per tal de fer-la accessible a vianants i permetre una millor connivència entre aquests i els vehicles que transiten per la zona. També s’hi ha aprofitat per millorar la zona verda Cal remarcar que aquesta actuació prové d’una demanda reiterada i persistent dels veïns i veïnes per tal de creuar la carretera C-37z amb seguretat i així unir les dues zones d’habitatges i formalitzada per l’Associació de Veïns de Salelles en la seva representació, així com també de les empreses del Polígon per millorar la seguretat dels seus treballadors i treballadores.

Per últim, s’ha procedit al canvi de les lluminàries LED a la zona I del polígon, per tal de millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat municipal, així com també per reduir la contaminació lumínica del Polígon i del municipi en general. Es seguiran realitzant actuacions en aquesta línia a la totalitat del municipi.

Des de la regidoria d’Urbanisme es vol remarcar la importància d’aquest projecte que suposarà una gran millora del nucli i polígon de Salelles, així com per tots els veïns del nostre municipi. Esperem poder finalitzar les actuacions d’enjardinament i de la instal·lació del punt de càrrega elèctric en el proper més, deixant així el projecte finalitzat en la seva totalitat.

Darrera actualització: 20.03.2021 | 07:16