Sant Salvador ha fet obres en un total de 13.6km de camins i pistes per la prevenció d’incendis forestals

Dimecres, 18 de desembre de 2019 a les 00:00

L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola en compliment de la Llei Forestal de Catalunya 6/1988 disposa d’un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) en el qual es defineixen les actuacions en matèria de prevenció d’incendis forestals com l’arranjament de diverses pistes forestals com a infraestructures estratègiques de prevenció i extinció d’incendis.

Aquest Pla subvencionat per la Diputació de Barcelona preveu la intervenció per l’arranjament i manteniment dels principals camins del municipi de manera que cada 4 anys s’intervé en tots els camins per tal de donar-los la secció i el pendent necessaris perquè siguin practicables al pas ràpid dels vehicles d’extinció d’incendis (camions autobombona dels bombers).

Aquest any 2019 s’han realitzat obres en un total de 5 camins i pistes forestals d’una llargada de  13,6 km.

Les intervencions que s’han realitzat són:

  • Tallada, poda, estassada  i trituració de les restes de la vegetació dels vorals de tot el camí.
  • Adaptació de la plataforma del camí a les característiques tècniques per permeten el pas de vehicles d’extinció d’incendis: amplada, pendents longitudinal i transversal, trenques, radis de curvatura, pas de torrenteres perfilament de la plataforma, etc.

Les intervencions han tingut un cost de 13.800€ i han estat subvencionades per la Diputació de Barcelona.

Durant les obres s’han detectat diversos abocaments incontrolats al medi que s’han retirat. Cal recordar que està totalment PROHIBIT l’abandonament de qualsevol tipus de residu al medi i als boscos, que és un focus de contaminació i risc d’incendi i que és una infracció greu que pot ser sancionada en multes de fins a 15.000€.

L’Ajuntament posa a disposició dels ciutadans/es que ho necessitin  els serveis gratuïts de DEIXALLERIA MUNICIPAL i recollida pública de MOBLES VOLUMINOSOS.

Darrera actualització: 18.12.2019 | 11:19