S’aprova el pressupost municipal per l’any 2021

Dimarts, 1 de desembre de 2020 a les 00:00

El Ple Municipal extraordinari del mes de novembre ha aprovat de forma inicial el Pressupost General de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola per a l'exercici 2021, amb 6 vots a favor (Sumem i PSC) i 5 vots en contra (Junts per Guardiola). Els seus eixos fonamentals són la resposta a les necessitats generades pels efectes de la pandèmia, la gestió dels recursos municipals de forma equilibrada i més transparent i l’execució d’inversions derivades de grans subvencions de mandat atorgades per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Amb una despesa de 4.651.658,26 euros, el pressupost de l’any vinent s’incrementa en 590.805,15 euros respecte de l’exercici 2020, la qual cosa suposa un 14,54% d’augment. També pujaran les inversions, que l’any vinent es situaran en 893.441,61 euros.

Les despeses per capítols es distribueixen de la següent forma:

Capítol 1. Despeses de personal: 1.391.473,32 euros. S’ha tingut en compte la Relació de Llocs de treball i la cobertura de tots ells per tal de donar el millor servei a la ciutadania, així com també l’augment del 0.9% marcat per Pressupostos Generals de l’Estat.

Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis: 1.949.130,07. Les principals modificacions i millores en aquesta àrea han sigut les següents: la creació d’una partida per a la gestió del sanejament de les aigües residuals, l’augment en la previsió de reparació de vehicles i maquinària municipals, el manteniment del finançament de l’Escola de Música i el Projecte Espiccats (CEIP Montserrat), l’actualització del cost del servei de recollida d’escombraries municipals, l’augment del cost del servei de neteja del CEIP Montserrat (degut a la nova política de neteja i desinfecció) i la previsió del cost d’una gestió interna de la piscina municipal, entre d’altres.

Capítol 3. Despeses financeres: 7.500 euros. Amb una disminució dels interessos de préstecs, ja que actualment s’està treballant només amb préstecs a 0% d’interès atorgats per la Diputació de Barcelona, cosa que redueix l’import a abonar en aquest concepte i les despeses bancaris i comissions.

Capítol 4. Transferències corrents: 249.961,44 euros. Son totes aquelles despeses derivades de convenis amb altres administracions com el Consell Comarcal del Bages per als serveis prestats (enginyeria, arquitectura, cementiri, informàtica, serveis socials, protecció civil,...), la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener (medi ambient i escombraries) o el Consorci de Residus del Bages (escombraries i deixalleria). També s’hi engloben les subvencions creades per atorgar des de l’Ajuntament així com el Banc d’aliments.

S’introdueixen dues millores en aquest àmbit, ja que s’ha creat una partida exclusiva per Ajuts derivats de la Crisi sanitària de la Covid19, s’ha modificat la partida de subvencions esportives per millorar la concurrència i no sigui nominativa i també s’ha creat un línia per a la creació de subvencions d’eficiència energètica.

Capítol 6. Inversions Reals: 893.441,61 euros. En aquest capítol és on es trenen en compte les inversions i obres que des del consistori es volen executar per aquest any 2021. Gran part d’aquesta dotació econòmica va destinada al projecte de reurbanització del nucli antic: carrers de la Creu i de Dalt, amb la quantitat de 723.250 euros, gran part de la qual ve subvencionada per les subvencions PUOSC de la Generalitat de Catalunya (370.000 euros) i Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona. La resta d’import es destina a altres projectes un dels quals és la instal·lació de càmeres als accessos del municipi, de la qual es va fer una consulta popular i va sortit positiva en un gran percentatge dels vots.

Capítol 9. Passius financers: 160.151,03 euros. Amortització dels préstecs sol·licitats per la nostra corporació

Altres punts que es van debatre i aprovar durant la sessió són els següents:

-Aprovació de la plantilla de personal per a l'exercici 2021.

Per a més informació podeu consultar el youtube de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 01.12.2020 | 10:02