S'aprova el Pressupost Municipal per l'any 2022

Dilluns, 22 de de novembre de 2021 a les 00:00

El Ple Municipal extraordinari del mes de novembre ha aprovat de forma inicial el Pressupost General de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola per a l'exercici 2022, amb 6 vots a favor (Sumem i PSC) i 5 abstencions (Junts per Guardiola). Els seus eixos fonamentals són el retorn a la gestió normalitzada desprès dels efectes i necessitats generades pels efectes de la pandèmia, la gestió dels recursos municipals de forma equilibrada i més transparent i la prudència en l’execució d’inversions, restant pendent l'execució derivada de grans subvencions de mandat atorgades per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per l'any 2021.

Amb una despesa de 4.095.472,58 euros, el pressupost de l’any vinent es disminueix en un 11.95% respecte de l’exercici 2021. Aquest efecte es basa principalment en la reducció en les inversions, que passaran dels 893.441,61 euros (afectats la gran majoria per subvencions) a 257.436,08 euros, és a dir un 92,49% menys. 

Les despeses per capítols es distribueixen de la següent forma:

Capítol 1. Despeses de personal: 1.536.184,52 euros. S’ha tingut en compte la Relació de Llocs de treball i la cobertura de tots ells per tal de donar el millor servei a la ciutadania, així com també l’augment del 2% marcat per Pressupostos Generals de l’Estat.

Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis: 1.928.184,81. En aquesta partida es tenen en compte totes les despeses generals i corrents que te l'Ajuntament durant l'any. S'ha incorporat una partida per poder gestionar la Transparència de l'Ajuntament i així seguir treballant en aquesta línia. 

Capítol 3. Despeses financeres: 9.150 euros. Amb una disminució dels interessos de préstecs, ja que actualment s’està treballant només amb préstecs a 0% d’interès atorgats per la Diputació de Barcelona, cosa que redueix l’import a abonar en aquest concepte, i les despeses bancaris i comissions, les quals han augmentat a conseqüència de nova normativa europea. 

Capítol 4. Transferències corrents: 238.272,60 euros. Son totes aquelles despeses derivades de convenis amb altres administracions com el Consell Comarcal del Bages per als serveis prestats (enginyeria, arquitectura, cementiri, informàtica, serveis socials, protecció civil,...), la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener (medi ambient i escombraries) o el Consorci de Residus del Bages (escombraries i deixalleria). També s’hi engloben les subvencions creades per atorgar des de l’Ajuntament.

Capítol 6. Inversions Reals: 257.436,08 euros. 

Capítol 9. Passius financers: 126.244,57 euros. Amortització dels préstecs sol·licitats per la nostra corporació

Altres punts que es van debatre i aprovar durant la sessió són els següents:

-Aprovació de la plantilla de personal per a l'exercici 2022.

- Aprovació definitiva del Compte General de l'any 2020. 

Per a més informació podeu consultar el youtube de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 22.11.2021 | 10:56