Medi Ambient

Les competències atribuïdes per cartipàs municipal 2019-2023 són, entre altres:

-Protecció i millora medi ambient.

-Medi natural, medi rural i boscos.

-Gestió i control dels residus. Estudi per a la implementació d’un nou model de recollida selectiva dels residus.

-Foment i reorganització del reciclatge.

-Foment de l’educació ambiental.

-Aplicació de l’estalvi energètic i la reducció d’emissions en els equipaments públics.

-Estudi per la contractació dels subministraments d’energia del municipi a empreses d’energia 100% renovable, de l’àmbit de Catalunya.

-Foment de l’estalvi energètic i d’aigua, així com de la reducció d’emissions, per part dels habitants i les empreses.

-Repoblació forestal.

-Inspecció i vigilància camins rurals.

-Planificació, projecció, construcció, conservació, aprofitament i explotació dels camins.

Darrera actualització: 14.10.2019 | 17:27