Es congelen les ordenances fiscals i es manté el preu de l'aigua, tot i la pujada del cost de l'energia

Dijous, 1 de desembre de 2022 a les 09:00

Les Ordenances Fiscals han quedat congelades per l’any 2023 amb la votació unànime de tot el Ple de la corporació.

Així doncs, no hi haurà augment en cap dels impostos i taxes aprovats per l’Ajuntament, com l’IBI, les escombraries o el de vehicles, alhora que es mantenen les bonificacions vigents en anys anteriors, a excepció de les contemplades per a la instal·lació de sistemes alternatius d’energia (plaques solars) a les construccions no destinades a habitatge, la qual es redueix al 10% per un període de 3 anys i fins a un màxim de 1.000 euros/any.

Pel que fa a l’abastament d’aigua potable, a causa de l’augment del cost de l’energia elèctrica que és la que ens permet disposar de tota l’aigua necessària per abastir al municipi a través de sistemes de bombament des de la ciutat de Manresa i del sistema Bages-Cardener, s’ha observat un encariment generalitzat del cost del servei. Des de l’empresa gestora, s’ha realitzat un estudi de l’augment d’aquest cost de l’energia i la repercussió que tindrà per l’any vinent a les factures dels usuaris, essent de més d’un 17%. Malgrat això, des del Ple de la corporació s’ha acordat no repercutir aquest augment als ciutadans de forma excepcional i, per tant, no dur a terme cap pujada del servei d’abastament d’aigua potable per l’any 2023. Això implica que, des de l’Ajuntament, s’assumirà íntegrament el cost de l’augment del servei per un total de 75.348 euros.

Darrera actualització: 02.12.2022 | 19:43