Oberta la convocatòria per a la concessió de la subvenció “Ambaixadors/es de Sant Salvador de Guardiola”

Dilluns, 15 de maig de 2023 a les 13:00

A partir d’avui ja es demanar la subvenció en matèria d’ajuts per a esportistes individuals, ambaixadors del municipi, per a l’any 2023. L’ajuda està dirigida a aquells o aquelles esportistes locals no professionals que participen, a nivell individual, en competicions d’abast autonòmic, estatal o internacional. 

Aquesta subvenció té com a finalitat potenciar la pràctica esportiva de competició i, en concret, col·laborar en les despeses de desplaçament per anar a entrenar o participar en campionats.

Per poder optar a aquest ajut econòmic (de màxim 500 euros) s’hauran de complir els següents requisits: 

  • Edat entre 5 i 30 anys
  • Empadronament mínim al municipi de 3 anys
  • Participar en competicions esportives a nivell individual català, nacional i internacional
  • Estar federats/des a una de les institucions reconegudes pels òrgans superiors en matèria esportiva
  • Practicar un esport del qual el municipi no disposi d’equipament, associació o club que el fomenti (en el cas que existeixi, cal que la persona competeixi en una categoria superior a l’oferta del mateix municipi)
  • No poden ser esportistes professionals

Es destinarà un import total inicial de 3.000€ per a les sol·licituds estimades i valorades favorablement per la comissió qualificadora. Aquest import podrà ser objecte d’ampliació en funció de les disponibilitats econòmiques de l’Ajuntament.

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies (fins al 3 de juny). El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 4, poden trobar-se a la web municipal www.santsalvadordeguardiola.cat

Finalment, recordar que els i les beneficiaris/es hauran de presentar la justificació de les despeses abans del 30 de novembre de l’any en curs.

Darrera actualització: 31.05.2023 | 12:59