Comissió Especial de Comptes

Composició

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola està composta per:

Presidenta: Sra. Georgina Mercadal Viñals

Membres: un representant per cada Grup Municipal dels que integren el Ple:

  • Sr. Mario Vendrell i Vidal - Junts per Guardiola
  • Sra. Sònia Vall i Almor - Sumem-AM
  • Sra. Dolors Lara Ruiz - PSC

Establir el sistema de vot ponderat, d’acord amb la representativitat de cada grup en el Ple municipal.

Competències

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat de l’Ajuntament de constitució obligatòria, composat per membres de tots els grups polítics amb representació a la corporació en proporció al seu pes, que es constitueix amb el cartipàs municipal.

La seva funció consisteix en l’examen i fiscalització municipal interna dels comptes anuals de l’Ajuntament, prèvia a la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament, i per això es reuneix abans de l’u de juny.

Els comptes anuals de l’Ajuntament, un cop aprovats, es trameten a la Sindicatura de Comptes de Catalunya que és l’òrgan de fiscalització externa dels comptes anuals abans del 15 d’octubre de cada any.

Calendari

Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcaldessa haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.

Darrera actualització: 06.04.2021 | 18:58
Darrera actualització: 06.04.2021 | 18:58