Comunicació, transparència i participació ciutadana

Les competències atribuïdes per cartipàs municipal 2019-2023 són, entre altres:

-Informació a les diverses associacions municipals de les línies de subvencions municipals i de les altres administracions públiques.

-Coordinació de les activitats entre les associacions i el Consistori.

-Comunicació externa de l’Ajuntament.

-Coordinació, gestió i producció dels mitjans de comunicació municipals i de tot el material imprès originat per l’Ajuntament.

-Gestió i manteniment de la presència institucional a les xarxes socials.

-Organització de campanyes de comunicació.

-Distribució d’avisos i convocatòries a veïns afectats per obres o actuacions concretes.

-Coordinar la comunicació en situacions d’emergència.

-Atenció al ciutadà.

-Responsable de Transparència de l’Ajuntament.

-Vetllar pel compliment de la normativa vigent sobre la Transparència.

-Impuls de la participació ciutadana per potenciar la implicació comunitària.

-Coordinació de les consultes populars sobre temes d’interès general i potenciació dels pressupostos participatius.

-Dinamització del Consell de la Vila, especialment mitjançant la creació de comissions específiques: infants, joventut, esports, cultura, etc.

Darrera actualització: 14.10.2019 | 16:48