Cultura

Les competències atribuïdes per cartipàs municipal 2019-2023 són, entre altres:

-Promoure activitats culturals a l’abast de tothom.

-Col·laborar amb les diferents entitats i associacions.

-Seguiment i manteniment dels edificis culturals.

-Gestions d’usos dels equipaments culturals, especialment la biblioteca i l’escola de música i La Sala.

-Subvencions i ajuts a entitats culturals del municipi sense afany de lucre.

-Recerca de subvencions i ajuts per a la realització d’activitats culturals.

-Conservació, protecció i restauració del patrimoni cultural del municipi.

-Planificar, preparar, autoritzar, executar i fer el seguiment i el control de les diverses festes de caràcter oficial, cultural i tradicional del municipi. Potenciant, entre altres, la participació d’artistes i artesans i la projecció del municipi a l’exterior.

-Informació relacionada amb diferents entitats culturals que participen en les festes.

-Col·laborar amb les diferents entitats i associacions, afavorint-ne la viabilitat a llarg termini.

Darrera actualització: 14.10.2019 | 16:55