Ensenyament

Les competències atribuïdes per cartipàs municipal 2019-2023 són, entre altres:

-Escola Bressol Municipal “Dentetes”.

-Centres d’ensenyament i els seus serveis complementaris.

-Manteniment i vigilància dels espais escolars externs.

-Ajuts i foment a l’ensenyament.

-Sanitat Escolar i vacunacions.

-Servei de suport psicopedagògic a l’escola.

-Transport escolar.

-Promoció dels vincles de l’escola i la llar d’infants amb el poble.

Darrera actualització: 14.10.2019 | 17:58