Hisenda

Les competències atribuïdes per cartipàs municipal 2019-2023 són, entre altres:

-Gestió econòmica financera i pressupostària de la corporació local.
-Control d’ingressos i despeses.
-Confecció de pressupost, execució i modificació de crèdits.
-Retre comptes de l’execució del pressupost.
-Liquidació del pressupost.
-Gestió i liquidació d’impostos i taxes.
-Atorgament de subvencions.
-Petició de subvencions i la seva justificació.

Darrera actualització: 15.10.2019 | 09:50