Igualtat de gènere i atenció a la diversitat

Les competències atribuïdes per cartipàs municipal 2019-2023 són, entre altres:

-Establir protocols per la Junta de Govern Local en matèria de gènere.

-Vetllar per la convivència, diversitat i drets socials.

-Implantació de polítiques d’igualtat en cadascuna de les regidories.

-Informació i coordinació amb associacions i plataformes en defensa i inclusió als col·lectius vulnerables.

-Desenvolupar campanyes de sensibilització, per promoure la igualtat de gènere de forma transversal.

-Implementar un pla d’acció d’emergència per casos de violència de gènere.

-Estudiar la implementació i gestió de «l’allotjament dotacional».

-Fomentar polítiques d’acolliment, informació i coordinació amb centres d’acolliment.

 

Darrera actualització: 14.10.2019 | 17:30