Urbanisme

Les competències atribuïdes per cartipàs municipal 2019-2023 són, entre altres:

-Vetllar pel desenvolupament urbanístic i el control de la edificació del municipi així com dels diferents instruments d’ordenació urbanística

-Projectes d'urbanització i obres d’infraestructura

-Gestió de cèdules de qualificació urbanística i certificats de compatibilitat urbanística

-Llicències urbanístiques

-Llicències d’activitats

-Informar i assessorar en totes les matèries relacionades amb l'habitatge, a propietaris i llogaters.

-Patrimoni

Darrera actualització: 15.10.2019 | 10:29