El municipi

Sant Salvador de Guardiola és un municipi situat entre Manresa i el límit amb l'Anoia, de territori trencat tret d'algun petit pla, com el de Salelles. A part de població dispersa el municipi compta amb dos nuclis antics: Guardiola i Salelles, i les modernes urbanitzacions, entre les quals destaca la del Calvet. Des de lluny és visible la gran masia de cal Miralda, enfilada dalt d'un turó. S'ha d'esmentar també l'ermita de Sant Pere del Brunet, prop de la carretera de Manresa a Can Maçana, temple pre-romànic del segle X, molt ben restaurat.

El poble de Salelles produeix bons vins, producte d'un gran tradició vinícola que es va reforçar el 1926 amb la creació del Celler Cooperatiu que avui és un dels importants de la comarca. La producció de vi es veurà beneficiada per la recent concessió de la denominació d'origen Pla de Bages. S'ha de destacar igualment la zona industrial que ha crescut al peu de la carretera de Manresa on s'han implantat darrerament diverses indústries.

Actualment el municipi de Sant Salvador hi viuen aproximadament 3100 persones i continua creixent. S’ha pogut constatar que en 10 anys la població del municipi gairebé s’ha duplicat, i en 65 anys s’ha quadruplicat, això ha significat un canvi de tendència en el sector empresarial i sobretot en el sector serveis.

El motor que ha impulsat l’expansió demogràfica ha estat l’augment de l’índex de natalitat i la immigració nacional, tot i que es comença a detectar també un augment de l’índex d’immigració estrangera i que contrasta clarament amb l’estancament demogràfic que es va mantenir fins a mitjans dels anys 80.

Podem dir també, que el municipi de Sant Salvador de Guardiola té un territori força ample, amb un índex de creixement demogràfic positiu, després de dècades continuades d’estancament, s’ha iniciat un procés de recuperació molt ràpid d’efectius humans.

El municipi s’ha convertit en una terra d’acollida de persones que han migrat de les ciutats per millorar la seva qualitat de vida en un espai natural proper a ciutats grans com Manresa i Igualada.

La població al municipi està distribuïda de manera desigual, l’orografia del terreny ha permès que es creessin 4 nuclis destacats: el nucli antic, el poble de Salelles i les dues urbanitzacions més importants: El Calvet i Ca l’Esteve i també trobem ravals, com la del Sellarès o el Pinyot que tot i tenir un pes específic a nivell demogràfic més baix, son també espais residencials importants.

Darrera actualització: 22.06.2020 | 11:37
Darrera actualització: 22.06.2020 | 11:37