Clavegueram

Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural. 

Línies de servei que es presten:

  • Instal·lació
  • Tractament de les aigües residuals
  • Manteniment

Cost del servei:

70.568 euros l'any

Persones destinatàries:

Ciutadania

Com sol·licitar-ho:

Presencialment o per correu postal: C/ de Dalt nº 19

Per telèfon: 93 835 80 25

Per correu electrònic: ssg.ajuntament@diba.cat

Equip tècnic:

Aigües de Manresa SA

Altres unitats implicades:

Governació

Àrea responsable:

Regidoria d'Equipaments i Serveis Públics

Altra informació d'interès:

Servei externalitzat a l'empresa pública Aigües de Manresa SA

És un servei obligatori:

Si

 

Darrera actualització: 28.11.2023 | 16:04