Sol·licitud per la llicència al mercat setmanal de Salelles

MERCAT SETMANAL DE SALELLES

Tots els dissabtes de 7h - 15h al carrer Dr. Trueta i voltants de Salelles.

 

SOL·LICITUD PARADA FIXE (durant tot l'any 2023)

IMPORT: 1 € metre lineal/dia

PAGAMENT:

  • Semestral. Pagament domiciliat i càrrec el dia d’atorgament de la llicència.
  • Anual. Pagament domiciliat i càrrec el dia d’atorgament de la llicència.

 

SOL·LICITUD PARADA ESPORÀDICA

IMPORT:  2 € metre lineal/dia. En aquests casos cal indicar al formulari de dades bancàries el dia que es desitja participar en el mercat .

PAGAMENT:  

  • En el moment de la sol·lcitud de la llicència. Serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització. 

 

 

Qui pot sol·licitar-ho:

Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Mercat de Salelles

Carrer Dr. Trueta, 33 - 08253 Sant Salvador de Guardiola - Barcelona (Catalunya)
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 09.05.2023 | 11:51