Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Accediu al web   

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola és l'Oficina de Gestió Tributària de Manresa.

C/ Major, 36
08242 Manresa
Tel. 934 729 150
Horari: de 8.30 a 14 h
Email: orgt.manresa@diba.cat

Darrera actualització: 28.11.2023 | 16:13
Darrera actualització: 28.11.2023 | 16:13