Ocupació

 • Resolució d'Alcaldia de suspensió de terminis 17 de març de 2020

  L'Ajuntament informa que mentre durin les mesures extraordinàries pel COVID-19, s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius. Per aquest motiu, no corren els terminis per a la presentació de documents a l'Ajuntament, ni tampoc de recursos administratius, justificació subvencions i d'altres tràmits.

  Per resolució d'Alcaldia es suspenen els terminis en els diferents procediments administratius.

  El detall de les actuacions acordades es troben en el document adjunt.

 • Borsa de treball mestres educació infantil i tècniques d'educació infantil de l'Escola Bressol 14 de febrer de 2020

  Es fa pública l'acta del tribunal qualificador amb la puntuació dels mèrits així com les dates establertes per realitzar les entrevistes als/les aspirants.

 • Llista definitiva aspirants procés selectiu Escola Bressol 29 de gener de 2020

  S'aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per participar en els processos selectius de les dues borses de treball per a cobrir futures vacants i/o substitucions de mestres d’educació infantil i de tècnics/ques d’educació infantil de l’Escola Bressol municipal “Dentetes”.

  Es fa pública la designació dels membres del tribunal així com la data de l'exercici de català i de valoració dels mèrits.

Darrera actualització: 28.10.2019 | 12:34
Darrera actualització: 28.10.2019 | 12:34