Promoció econòmica

Competències atribuïdes

Promoció Econòmica

-Foment i dinamització de l’economia del municipi i del seu entorn, amb especial atenció a les noves iniciatives emprenedores.

-Suport al teixit empresarial perquè millori posicionament i capacitat competitiva.

-Potenciació del viver d’empreses (coworking) per facilitar i promocionar l’emprenedoria.

-Suport a l’activitat agrària i ramadera de la zona, promocionant les produccions agràries ecològiques.

-Informació, relacions amb les diferents entitats agràries.

-Relacions amb els diversos grups ramaders.

Notícies

Activitats

Plans i campanyes

Darrera actualització: 14.04.2020 | 20:22