Informació de cara a les Eleccions Municipals de diumenge 28-M

Dimecres, 24 de maig de 2023 a les 12:00

La votació comença a les 9 hores, tot i que els locals estan oberts abans perquè puguin presentar-s’hi les persones que constitueixin les meses electorals i perquè verifiquin que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos…), i s’acreditin els interventors, apoderats, etc.

La votació acaba a les 20 hores, moment en què la presidència de la mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si queden al local electoral, o a l’accés a aquest, persones que encara no han votat, la mesa els deixarà votar, i no permetrà que ho faci ningú més.

Els col·legis electorals de Sant Salvador de Guardiola estan situats a:

  • Escola Montserrat, al carrer Marganell s/n de Sant Salvador de Guardiola
  • Sala Polivalent de La Masia del Calvet, al carrer Pau Casals s/n de El Calvet

Cada centre disposa de 2 Meses electorals.

Es pot votar mitjançant:

  • Document Nacional d’Identitat (DNI).
  • Passaport (amb fotografia).
  • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia). Vàlid també mitjançant l’aplicació miDGT
  • Targeta de residència, en el cas de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea que en tinguin.
  • Targeta d’identitat, si es tracta de persones estrangeres nacionals de països amb què Espanya hagi subscrit un tractat de reciprocitat per al reconeixement del dret de sufragi a les eleccions locals.

Animem a tot el poble a participar en aquestes eleccions i participar plegats d'una jornada cívica, pacífica i democràtica.

Darrera actualització: 25.05.2023 | 16:51

Imatges