Reglament de transport a la demanda al municipi de Sant Salvador de Guardiola “Guardiobus”

Divendres, 9 de juny de 2023 a les 00:00

El ple de la corporació en sessió de data 16 de març de 2023 va aprovar inicialment el REGLAMENT DE TRANSPORT A DEMANDA AL MUNICIPI DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA “Guardiobus”.

La prestació del servei de transport a la demanda de viatgers, es regirà pel que es disposa en aquest Reglament.

El present Reglament s'aplica als prestadors i a les persones usuàries del servei de transport a la demanda, i defineix les condicions particulars del mateix, així com els drets i deures d’ambdós.

L’objectiu de la implementació d’un sistema de transport a la demanda és donar resposta a les necessitats de desplaçament de la població resident en determinades zones i urbanitzacions, les quals no disposen de cobertura de transport públic o no es poden desplaçar fins a les parades. Un sistema de transport flexible també pot facilitar la millora de les connexions d’altres sectors urbans amb els principals centres d’interès (equipaments sanitaris, educatius, comercials, connexions amb altres mitjans de transport, etc.).

L’àmbit territorial del servei abasta el terme municipal de Sant Salvador de Guardiola.

Darrera actualització: 09.06.2023 | 16:50