Atenció a les Persones i habitatge

Les competències atribuïdes per cartipàs municipal 2019-2023 són, entre altres:

-Impuls polítiques d’igualtat en tota l’acció de govern.

-Elaborar i desenvolupar accions concretes en polítiques d’igualtat.

-Foment de la conciliació familiar i laboral

-Garantir la totalitat dels drets i la eradicació de qualsevol forma de discriminació.

-Promoció positiva dels sectors més necessitats vulnerables.

-Promoure la convivència i intercanvi cultural entre les persones nouvingudes.

-Vetllar per un bon funcionament i accés universal als serveis social.

-Coordinar els serveis bàsics amb d’altres de similars que gestionin entitats d’iniciativa social, privada o mercantil.

-Seguiment de la gestió d’aquells serveis socials especialitzats de titularitat municipal: transport adaptat i Centre de dia “La Masia El Calvet”

-Acompanyament i socialització de la gent gran.

-Projecte de residència per a gent gran.

-Pla d’accés social a l’habitatge d’acord amb la Llei catalana per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

-Borsa municipal d’accés a l’habitatge.

-Promoció i gestió del voluntariat.

-Servei de mediació per a la gestió de conflictes.

Darrera actualització: 14.10.2019 | 17:36