Ban d'alcaldia amb motiu de la Revetlla de Sant Joan 2023

Dilluns, 19 de juny de 2023 a les 00:00

D’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, desplegat per l’Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, i la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Davant de les altes temperatures i l’elevat risc d’incendi, i d’acord amb la normativa sobre prevenció i protecció contra incendis forestals anteriorment referenciada, resta prohibit a tots els terrenys forestals del nostre terme municipal, siguin o no poblats d’espècies arbòries:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat independentment de la seva finalitat, a excepció de les activitats expressament autoritzades.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa d’inici o propagació d’un foc.
  • Llençar coets, globus, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc.

I atesa la proximitat de la Revetlla de Sant Joan, tradicionalment nit de tirar coets, petards i fer fogueres.

FAIG SABER:

I.- Que per seguretat, es prohibeix llençar coets, focs d’artifici, globus i altres elements pirotècnics dels quals no es controla el destí en el llançament en tot el terme municipal de Sant Salvador de Guardiola.

II.- Es recomana reduir l’ús de petards i altres artefactes de pirotècnia en zones urbanes, sobretot aquelles properes a massa vegetal, amb la finalitat d’evitar ensurts i incidents innecessaris.

III.- Recordar l’obligatorietat de mantenir els solars nets de vegetació per tal d’evitar possibles incidents.

IV.- Amb tot, assenyalar que a part del perill d’incendi que suposen els coets i petards, també representen importants molèsties a persones amb sensibilitats auditives, així com animals. L’Ajuntament demana responsabilitat i seny, són dies complicats per tot el territori.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

Darrera actualització: 19.06.2023 | 16:32