Refugis climàtics

Espai Cultural La Sala

 • Carrer de la Creu, 8
 • Refugi climàtic interior
 • Disponible durant les hores que presti servei

Sala Polivalent de La Masia del Calvet

 • Carrer Pau Casals, s/n
 • Refugi climàtic interior
 • Disponible durant les hores que presti servei

Parc del Patufet

 • Refugi climàtic exterior
 • Disponible 24 hores
 • Font pública

Què és un refugi climàtic?

Són espais interiors o exteriors que proporcionen confort climàtic i que s’activen en situació d’emergència generada per la calor, però que, fora d’aquests episodis, tenen altres finalitats.

Característiques:

 • Pot ser interior o exterior.
  • Els espais interiors estan activats durant tot l’any perquè puguin ser utilitzats tant per fer front a la calor com al fred.
  • Els espais exteriors s’activen només durant la fase preventiva per de calor, que va del 15 de juny al 15 de setembre.
 • Són espais que proporcionen confort tèrmic a la població, mentre mantenen altres usos o funcionalitats.
 • Als espais interiors climatitzats cal mantenir una temperatura de l’aire de 27 ºC durant l’estiu i de 19 ºC durant l’hivern.
 • Estan especialment dirigits a persones vulnerables a la calor i al fred (nadons, majors de 75 anys, malalts crònics i persones amb menys recursos, etcètera).
 • NO és per a persones que requereixen atenció mèdica, que s’han de dirigir al centre de salut pertinent.
 • Han de tenir una bona accessibilitat, proporcionar àrees de descans confortables (cadires o bancs), aigua gratuïta i ser segurs.
 • Els parcs urbans que formen part d’aquesta xarxa tenen una presència elevada de verd urbà (superfície > 0,5 ha i índex NVDI (que indica la qualitat de la vegetació) > 0,4; són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i disposen de fonts d’aigua i seients.
 • Les àrees destinades a refugi climàtic són gratuïtes

Informació sobre la Xarxa de Refugis Climàtics

La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la mortalitat i la morbiditat, especialment en els grups més vulnerables, persones que o bé per la seva situació socioeconòmica o bé per la seva condició, salut o edat pateixen de manera més directa els efectes de la calor, per exemple la gent gran.

Es preveu, que pels efectes de la crisi climàtica, cada vegada hi hagi més freqüència i intensitat d’onades de calor; actualment hi ha una onada de calor cada quatre anys de mitjana, i es preveu que en el millor dels casos aquesta freqüència es multipliqui per vuit i, en el pitjor, fins a 16.

Així mateix, l’exposició a temperatures fredes també està relacionada amb un augment de la mortalitat, i com en el cas de la calor, afecta també els grups més vulnerables, com la gent gran i les persones en situació de sensellarisme.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha decidit crear tres espais de refugi climàtic.

Darrera actualització: 07.11.2023 | 13:38
Darrera actualització: 07.11.2023 | 13:38