Contractes

Contractes menors

Contractes majors

Any 2024
Contracte d'obres de reforma interior amb canvi d'úis per allotjament dotacional ubicat al carrer Dalt num 36 de Sant Salvador de Guardiola Data de publicació: 16/01/2024
Contracte major d'obres d'instal·lació de lluminàries en relació al projecte de millora de l'eficiència energètica del nucli de Ca l'Esteve de Sant Salvador de Guardiola Data de publicació: 01/03/2024 11:11

Any 2023
Contractació del Servei de neteja viària del municipi de Sant Salvador de Guardiola reservat a centres especials de treball Data de publicació: 02/06/2023
Instal·lació, manteniment i explotació d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics al municipi de Sant Salvador de Guardiola Data de publicació: 14/02/2023 
 
Any 2022
Contracte de lloguer del Casal Cal Sanmatí de Salelles Data de publicació: 13/10/22
Formació de la coberta de la pista poliesportiva del Calvet de Sant salvador de Guardiola, fase 1 - estructura Data de publicació: 13/10/22
Contracte de servei de fisioteràpia Centre de Dia La Masia Data de publicació: 22/09/22
Contracte de serveis consistent en la prestació del servei de fisioteràpia pel Centre de Dia de La Masia de Sant Salvador de Guardiola Data de publicació: 20/07/22
Concessió administrativa d'ús privatiu del be de domini públic Bar de l'Equipament cultural denominat "LA SALA" Data de publicació: 18/03/22
Contractació del servei per la direcció facultativa i coordinació de seguretat en fase d'execució de les obres d'urbanització del carrer de Dal i carrer de la Creu Data de publicació: 19/01/22 
 
Any 2021
Manteniment ferm i vegetacio de diversos camins (PPI 2019) Data de publicació: 06/08/21 
 
Any 2020
Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals (PPI) anualitat 2020 Data de publicació: 30/09/20 
Llicència d'ús privatiu del bar del camp de futbol i de les piscines municipals Data de publicació: 24/09/20 
Instal·lació, manteniment i explotació d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics al municipi de Sant Salvador de Guardiola Data de publicació: 23/09/20 
Projecte d'urbanització pavimentació camí de Salelles a Les Fonts (FASE 2) Data de publicació: 03/02/20
Llicència d'ús privatiu del bar del camp de futbol municipal Data de publicació: 16/01/20 
 
Any 2019
Obres de rehabilitació paviment interior pavelló municipal Data de publicació: 25/09/19 
Rehabilitació paviment interior pavelló municipal i formació sala diàfana Data de publicació: 02/09/19 

Període mig de pagament

Coneix aquí quant triga l'ajuntament de Sant Salvador de Guardiola a pagar les factures als seus proveïdors.

Darrera actualització: 10.03.2024 | 00:51
Darrera actualització: 10.03.2024 | 00:51