Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de places d'auxiliars administratius

Divendres, 2 de juny de 2023 a les 00:00

Borsa de treball de places d'Auxiliars Administratius

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL:

  • Creació amb caràcter urgent d'una borsa d'aspirants per a contractacions laborals de durada determinada
  • Grup de Classificació: C2
  • Naturalesa: a determinar
  • Jornada: a determinar
  • Total retribució bruta: a determinar

L'objectiu de la borsa de treball és poder cobrir possibles suplències i interinitats del personal de la plantilla grup C2 i poder cobrir necessitats eventuals en la prestació de serveis municipals.

Aquesta borsa tindrà una vigència de 2 anys a comptar des de la data del decret de puntuació final. 

Les places estan dotades amb la retribució que correspongui amb horari i dedicació setmana d'acord amb la normativa vigent. 

El termini de presentació de sol·licitud és el 16 de juny de 2023.

 

Darrera actualització: 08.06.2023 | 16:34