Decret d’admesos i exclosos del procés de creació d'una borsa de treball del personal de plantilla - Grup C2

Dimecres, 26 de juliol de 2023 a les 00:00

SISTEMA SELECCIÓ: CONCURS MÈRITS

DATA DECRET APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA: 22/05/2023

PUBLICACIÓ EDICTE BASES I CONVOCATÒRIA AL BOPB I A LA PLANA WEB MUNICIPAL: 2/06/2023

 

Acta de constitució del Tribunal Qualificador i desenvolupament del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per tal de cobrir, possibles suplències i interinitats del personal de la plantilla grup C2, per a cobrir necessitats eventuals en la prestació dels diferents serveis municipals corresponents a l’Administració general, mitjançant el procediment de concurs de mèrits, de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

A Sant Salvador de Guardiola, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, hi són presents:

  • President: Cristina Quesada Parera, Secretària d’aquest Ajuntament.
  • Secretari: Carme Capsada Serra, oficial d’aquest Ajuntament.
  • Vocals Titulars: Carme Capsada Serra, oficial d’aquest Ajuntament, i Laura León Pérez, Tècnica d’aquest  Ajuntament.

Essent el 18 de juliol a les 9.00 hores es declara constituït el Tribunal  per tal d’efectuar la valoració dels mèrits dels candidats admesos.

Darrera actualització: 27.07.2023 | 17:59